Voliteľná špecifikácia transportbetónu

Technické parametre

Max. frakcia kameniva
Max. frakcia kamenivaCena [€]
bez DPHs DPH
Dmax 410,0012,00
Dmax 87,008,40
Nábeh pevností
Nábeh pevnostíCena [€]
bez DPHs DPH
použitie prísady na spomalenie tuhnutia4,004,80
použitie prísady na urýchlenie tuhnutia4,004,80
Betón dodaný v zimnom období
Betón dodaný v zimnom obdobíCena [€]
bez DPHs DPH
použitie zimnej prísady do -10°C3,003,60
Likvidácia vráteného betónu
Dodávka mimo pracovných dní
Dodávka mimo pracovných dníCena [€]
bez DPHs DPH
So + Ne + Sviatok3,003,60

Objednávky v dňoch pracovného pokoja a Sviatok – minimálny denný odber 30m³

Extra príplatky pre voliteľnú špecifikáciu transportbetónu

Popis

Menu