Kariéra

Žiadosť o zamestnanie a životopis je možné zaslať na tengeriova@lsm.sk alebo na adresu spoločnosti: L.S.M.spol. s r.o., Kostolná 205/63, 900 24 Veľký Biel.

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov

V zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v životopise firmou L.S.M.spol. s r.o., Kostolná 205/63, 900 24 Veľký Biel za účelom sprostredkovania zamestnania.

Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu, pokiaľ bude trvať účel spracovania osobných údajov a podľa zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Aktuálna ponuka voľných pracovných pozícií

Aktuálne nie sú žiadne voľné pozície.

Menu