Doprava a čerpanie

Technické parametre

DOPRAVA TRANSPORTBETÓNU
Doprava transportbetónuCena [€]
bez DPHs DPH
Vykládka domiešavača 8 m3 nad 30 min - každých 15 min. vykládky6,00 / 15min.7,20
Nevyťaženie domiešavača do 8 m37,00 / m38,40
Nevyťaženie domiešavača do 8 m3 nad 20 km9,00 / m310,80
Doprava dvojstranným sklápačom s nosnosťou do 14 ton1,70 / km2,04
Doprava sklápačom s nosnosťou do 24 ton2,00 / km2,40
Reciklácia vráteného betónu20,00 / m324,00
ČERPANIE TRANSPORTBETÓNU
Čerpanie transportbetónuCena [€]
bez DPHs DPH
Doprava čerpadla na stavbu1,80 / km2,16
Čerpadlo betónu-betónpumpa M36100,00 / hod.120,00
PRÍPLATKY K ČERPADLÁM
Príplatky k čerpadlámCena [€]
bez DPHs DPH
Použitie rozjazdovej chémie20,00 / ks24,00
Použitie kovového potrubia6,00 / bm / deň7,20
Použitie gumových hadíc6,00 / bm / deň7,20
Čerpanie drátkobetónu2,70 / m33,24
Nemožnosť umytia čerpadla na stavbe30,0036,00
Neskoré zrušenie objednávky do 24 hodín50,0060,00
Zbytočný výjazd na stavbu100,00120,00
  • Pri čerpadlách sa účtuje min. 1 hodina  – potom každých  začatých 15 minút .
  • Výkon čerpadla sa účtuje od príchodu čerpadla na stavbu až po umytie.
  • Všetky ceny môžu byť upravené v závislosti od zmeny cien nákladových položiek výroby a dopravy.
  • Obchodné podmienky transportbetónu sú platné od 01.05.2018
Popis

Menu